Follo Fysioterapi
Spesialister i psykomotorisk fysioterapi

OM PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI


Informasjon om psykomotorisk fysioterapi finner du i denne brosjyren og i filmen under.


NYHETER

Follo Fysioterapi vil åpne igjen fra mandag 20. april 2020. På grunn av smittevernhensyn må vi ta noen forholdsregler i henhold til retningslinjer fra Helsemyndighetene.