Follo Fysioterapi

Spesialister i psykomotorisk fysioterapi

OM PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI


Informasjon om psykomotorisk fysioterapi finner du i denne brosjyren og i filmen under.


NYHETER

Regjeringen har fra 1. januar bestemt at frikortordningen for helsetjenester forenkles ved at egenandelstak frikort 1 og 2 slås sammen. Det nye egenandelstaket for 2021 er fastsatt til kr. 2.460,-