Smitteverntiltak

Hvis du har luftveissymptomer vil vi helst at du ikke kommer inn på instituttet eller bruker munnbind. Om du er i tvil, ta kontakt med din behandler før du møter til timen. Vis god hostehygiene og vask hendene eller bruk håndsprit.