PRISER

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Vi har kommunal avtale og følger HELFOs retningslinjer om egenandel. For fysioterapi gjelder egenandelstak 2. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til HELFO 

Første konsultasjon

484 NOK

Behandling (inntil 60 minutter)

299 NOK

Videokonsultasjon inntil 30 minutter

162 NOK

Videokonsultasjon inntil 60 minutter

299 NOK

Deltakelse i gruppe (inntil 60 min)

102 NOK

Bassenggruppe

121 NOK

Konsultasjon hos fysioterapeut uten kommunal avtale. Pris pr. behandling inntil 60 minutter 590 NOK.