PRISER

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Vi har kommunal avtale og følger HELFOs retningslinjer om egenandel. Egenandel for behandling fastsettes på bakgrunn av tidsbruk, og kan derfor variere. Fra 1. januar 2023 er egenandelstaket fastsatt til kr. 3.040,-. Du kan lese mer om dette på https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler/ . Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet dersom de ikke er avbestilt senest 24 timer før. 

Første konsultasjon

485 NOK

Priseksempler:

Behandling (inntil 60 minutter)

300 NOK

Behandling (inntil 70 minutter)

342 NOK

Behandling (inntil 80 minutter) 

384 NOK

Behandling (inntil 90 minutter)

426 NOK

Videokonsultasjon inntil 30 minutter

174 NOK

Videokonsultasjon inntil 60 minutter

300 NOK

Deltakelse i gruppe (inntil 60 min)

102 NOK

Bassenggruppe

126 NOK