PRISER

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Vi har kommunal avtale og følger HELFOs retningslinjer om egenandel. For fysioterapi gjelder egenandelstak 2. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til HELFO 

Første konsultasjon

452 NOK

Behandling (inntil 60 minutter)

279 NOK

Videokonsultasjon inntil 30 minutter

162 NOK

Videokonsultasjon inntil 60 minutter

279 NOK

Deltakelse i gruppe (inntil 60 min)

97 NOK

Bassenggruppe

121 NOK

Konsultasjon hos fysioterapeut uten kommunal avtale. Pris pr. behandling inntil 60 minutter 590 NOK.