PRISER

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Vi har kommunal avtale og følger HELFOs retningslinjer om egenandel. Egenandel for behandling fastsettes på bakgrunn av tidsbruk, og kan derfor variere. Fra 1. januar 2024 er egenandelstaket fastsatt til kr. 3.165,-. Du kan lese mer om dette på https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler/ . Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet dersom de ikke er avbestilt senest 24 timer før. (i sin helhet betyr betaling både for egenandelen og for refusjonsdelen fra Helfo, vi kan ikke sende inn regning til Helfo for behandling som ikke har funnet sted).

Første konsultasjon

504NOK

Behandling:

Behandling fra kr. 312 til kr. 444 avhengig av tidsbruk

Deltakelse i gruppe (inntil 90 min)

151 NOK