PRISER

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Vi har kommunal avtale og følger HELFOs retningslinjer om egenandel. Egenandel for behandling fastsettes på bakgrunn av tidsbruk, og kan derfor variere. Fra 1. januar er egenandelstaket fastsatt til kr. 2.460,-. Du kan lese mer om dette på https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler/ 

Første konsultasjon

484 NOK

Priseksempler:

Behandling (inntil 60 minutter)

299 NOK

Behandling (inntil 70 minutter)

341  NOK

Behandling (inntil 80 minutter) 

383 NOK

Behandling (inntil 90 minutter)

425 NOK

Videokonsultasjon inntil 30 minutter

162 NOK

Videokonsultasjon inntil 60 minutter

299 NOK

Deltakelse i gruppe (inntil 60 min)

102 NOK

Bassenggruppe

121 NOK

Konsultasjon hos fysioterapeut uten kommunal avtale. Pris pr. behandling inntil 60 minutter 590 NOK.