NYHETER

Follo Fysioterapi vil åpne igjen fra mandag 20. april 2020. På grunn av smittevernhensyn må vi ta noen forholdsregler i henhold til retningslinjer fra Helsemyndighetene.