Endringer i frikortordningen fra 1. januar 2021

21.12.2020

Regjeringen har fra 1. januar bestemt at frikortordningen for helsetjenester forenkles ved at egenandelstak frikort 1 og 2 slås sammen. Det nye egenandelstaket for 2021 er fastsatt til kr. 2.460,-