Gruppetilbudet hos oss avlyst frem til påske

12.03.2020

Som ledd i forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus følger vi Nordre Follo kommunes anbefalinger om avlyse gruppetilbudene, i første om gang frem til påske. Nærmere informasjon om koronavirus og tiltak rundt dette finner du på kommunens hjemmeside: https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/