Pust fritt - en podcast fra #OsloMet

04.07.2019

Pusten er selvsagt livsviktig, men har du tenkt over pusten din når du er stresset og i ubalanse?

Elisabeth Møyner er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og jobber som universitetslektor på fysioterapeututdanningen. I denne episoden forklarer hun sammenhengen mellom muskulære spenninger, følelser og pust. Hun kommer også med konkrete tips til å slappe av, finne balansen og øve på å la pusten være fri.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogg.hioa.no%2Fvitenogsnakkis%2F2019%2F05%2F05%2Fpust-fritt%2F%3Ffbclid%3DIwAR3di-jxjbWPF97A2PJrL6QqrMtR2gdy-BIQ0tf4I8_c9ECrhUVOCQ2-NoA&h=AT2X8MB-rUWRgV5CyceUjpUH3BPVCXET62sfUktJG49-eWVTzdDtWGr9hMfMrzQmSJzIMC6Z3WCx_UdZUjn80DlVDOnku-QRN7T7UgKXgGgePL_quoDacmRd1wKTIjgYceMEID0uR_9q6wQaWeGaKA