Vedtak om midlertidig stengning av de fysikalske instituttene i Nordre Follo kommune er omgjort

24.01.2021
Kommuneoverlegen har omgjort vedtaket om nedstengning, og sier at Nordre Follo følger regjeringens anbefalinger når det gjelder virksomheter som har en-til-en kontakt. Frem til og med onsdag 27.01.21 bes det om at det vises ekstra aktsomhet når det gjelder “nær ansikt - til ansikt” pasientkontakt. Instituttet vil derfor holde åpent, men med begrenset drift. Din fysioterapeut vil holde deg informert om behandlingstilbudet.